Players

Nombre: Liu, Zhi-hao
Apodo: Zz1tai
Origen: China
Zz1tai (Liu, Zhi-hao)