Players

Nombre: Mei, Hong-Hui
Apodo: ZWuJi
Fecha de nacimiento: 1998-09-29
Origen: China
Sexo: masculino
ZWuJi (Mei, Hong-Hui)

Team:
Rogue Warriors

Antiguos equipos:
Rogue Warriors