Players

Nombre: Liao, Kang-Jian
Apodo: Zhanzhao
Origen: China
Zhanzhao (Liao, Kang-Jian)