Players

Nombre: De-Zhang, Zhu
Apodo: Zdz
Origen: China
Zdz (De-Zhang, Zhu)

Team:
VICIGaming