Players

Nombre: Jiang, Yu Lun
Apodo: YuLun
Origen: Desconocido
YuLun (Jiang, Yu Lun)

Team:
Dragon Gate Team