Players

Nombre: Ohtani, Yoshinobu
Apodo: Yoshi
Origen: Desconocido
Yoshi (Ohtani, Yoshinobu)

Team:
Crest Gaming Act