Players

Nombre: Hu, Zhi Wei
Apodo: Y1han
Origen: China
Y1han (Hu, Zhi Wei)