Players

Nombre: Blomkvist, Gustav
Apodo: Xyraz
Origen: Sweden
Xyraz (Blomkvist, Gustav)

Team:
Movistar Riders