Players

Nombre: Zheng-Hang, Wu
Apodo: Xuan
Fecha de nacimiento: 2000-10-10
Origen: China
Sexo: masculino
Xuan (Zheng-Hang, Wu)

Team:
Oh My God

Antiguos equipos:
Oh My God