Players

Nombre: Han-Dong, Liu
Apodo: Xsq
Origen: China
Xsq (Han-Dong, Liu)