Players

Nombre: Zhou, En Qiang
Apodo: XoYnUzi
Origen: Austria
XoYnUzi (Zhou, En Qiang)

Team:
Fnatic Academy