Players

Nombre: Sheng-Han, Zhang
Apodo: Xinian
Origen: Desconocido
Xinian (Sheng-Han, Zhang)

Team:
Victorious Gaming