Players

Nombre: Wang, Peng
Apodo: Xiaopeng
Fecha de nacimiento: 1997-07-02
Origen: China
Sexo: masculino
Xiaopeng (Wang, Peng)

Team:
Sinodragon Gaming

Antiguos equipos:
Sinodragon Gaming