Players

Nombre: Kang, Guang
Apodo: Xiaoemo
Origen: Desconocido
Xiaoemo (Kang, Guang)