Players

Nombre: Yang, Zhong-He
Apodo: XiaoBai
Origen: China
XiaoBai (Yang, Zhong-He)

Team:
eStar Gaming