Players

Nombre: Yu-Ze, Zhang
Apodo: X41007
Origen: Desconocido
X41007 (Yu-Ze, Zhang)