Players

Nombre: Yu, Wu
Apodo: Wuy
Origen: China
Wuy (Yu, Wu)