Players

Nombre: Liu, Sheng-Wei
Apodo: Wulala
Origen: Taiwan
Wulala (Liu, Sheng-Wei)

Team:
Fireball