Players

Nombre: Yang, Chia Yu
Apodo: Wuji
Fecha de nacimiento: 1994-07-02
Origen: Taiwan
Sexo: masculino
Wuji (Yang, Chia Yu)

Team:
G-Rex

Antiguos equipos:
G-Rex