Players

Nombre: Wang, Xiang
Apodo: WeiYan
Origen: Desconocido
WeiYan (Wang, Xiang)

Team:
Rogue Warriors