Players

Nombre: Kang-Wei, Huang
Apodo: Weidi
Origen: China
Weidi (Kang-Wei, Huang)