Players

Nombre: Huang, Ren-Xing
Apodo: Wayward
Origen: China
Wayward (Huang, Ren-Xing)

Team:
Top Esports Challenger