Players

Nombre: Kleiotis , Christoforos
Apodo: Warrior Lady
Origen: Greece
Warrior Lady (Kleiotis , Christoforos)

Team:
Different Dimension