Players

Nombre: Yi-Jun, Huang
Apodo: Tianqiu
Origen: China
Tianqiu (Yi-Jun, Huang)

Team:
ShadowCream