Players

Nombre: Wang, Xin
Apodo: Steel
Origen: China
Steel (Wang, Xin)

Team:
VICIGaming