Players

Nombre: Shinmori, Sho
Apodo: Shinmori
Origen: Japan
Shinmori (Shinmori, Sho)

Team:
7th heaven