Players

Nombre: Liu, Chia-Hao
Apodo: ShiauC
Origen: Taiwan
Sexo: masculino
ShiauC (Liu, Chia-Hao)

Team:
Flash Wolves (Taiwan)

Antiguos equipos:
Flash Wolves (Taiwan)