Players

Nombre: Yu-Qi, Zhang
Apodo: Shark
Origen: Desconocido
Shark (Yu-Qi, Zhang)

Team:
Suning-S