Players

Nombre: Shin, Woo-Yeong
Apodo: Seraph
Origen: South Korea
Seraph (Shin, Woo-Yeong)

Team:
RunAway