Players

Nombre: Zhang, Bo-Yi
Apodo: Roysen
Origen: China
Roysen (Zhang, Bo-Yi)

Team:
VICIGaming