Players

Nombre: Luo, Bai-Jiang
Apodo: River
Origen: China
River (Luo, Bai-Jiang)

Team:
FunPlus Phoenix Blaze