Players

Nombre: Owczarski, Michał
Apodo: Ravenno
Origen: Poland
Ravenno (Owczarski, Michał)

Team:
Imperial Esports