Players

Nombre: Lewis, Mark
Apodo: Praedyth
Fecha de nacimiento: 1999-06-21
Origen: Australia
Sexo: masculino
Praedyth (Lewis, Mark)

Team:
Legacy Esports

Antiguos equipos:
Legacy Esports