Players

Nombre: Tipuhov, Ivan
Apodo: Paranoia
Origen: Ukraine
Paranoia (Tipuhov, Ivan)

Team:
Dragon Army