Players

Nombre: Guo-yu, Hou
Apodo: Otto
Origen: China
Otto (Guo-yu, Hou)

Team:
Victory Five