Players

Nombre: Luo, Jia Rong
Apodo: Nanzhu
Origen: China
Nanzhu (Luo, Jia Rong)