Players

Nombre: Fang, Peng
Apodo: Mni
Origen: China
Sexo: masculino
Mni (Fang, Peng)

Team:
Bilibili Gaming

Antiguos equipos:
Bilibili Gaming