Players

Nombre: Minh Phước, Phạm
Apodo: Minas
Origen: Vietnam
Minas (Minh Phước, Phạm)