Players

Nombre: Yu-Hui, Jiang
Apodo: MaxPower
Origen: China
MaxPower (Yu-Hui, Jiang)

Team:
TyLoo