Players

Nombre: Lu, Rong-Hua
Apodo: MarCo
Origen: China
MarCo (Lu, Rong-Hua)

Team:
Young Miracles