Players

Nombre: Zhu, Xiao-long
Apodo: Loong
Origen: China
Loong (Zhu, Xiao-long)