Players

Nombre: Guo, Hao-Tian
Apodo: Lies
Fecha de nacimiento: 1997-12-28
Origen: China
Sexo: masculino
Lies (Guo, Hao-Tian)

Team:
Lgd Gaming

Antiguos equipos:
Lgd Gaming
Dan Gaming
Topsports Gaming