Players

Nombre: Ramalho, António
Apodo: LeChase
Origen: Desconocido
LeChase (Ramalho, António)

Team:
Uppercut Esports