Players

Nombre: Zhang, Zu-Jia
Apodo: Leaky
Origen: Desconocido
Leaky (Zhang, Zu-Jia)

Team:
Alpha Esports