Players

Nombre: Xie, Zhen-Ying
Apodo: Langx
Origen: China
Langx (Xie, Zhen-Ying)

Team:
Royal Never Give Up