Players

Nombre: Liu, Qingsong
Apodo: Kuroko
Origen: Desconocido
Kuroko (Liu, Qingsong)