Players

Nombre: Zhen-Shuo, Dong
Apodo: kun
Origen: Desconocido
kun (Zhen-Shuo, Dong)

Team:
VICTORIOUSGAMING