Players

Nombre: Yi-Di, Qiao
Apodo: Kore
Origen: China
Kore (Yi-Di, Qiao)