Players

Nombre: Perez, Luis
Apodo: Koldo
Origen: Spain
Sexo: masculino
Koldo (Perez, Luis)

Team:
Mad Lions
For The Win Esports

Antiguos equipos:
Mad Lions
For The Win Esports