Players

Nombre: Đăng Khương, Lê Võ
Apodo: KingJ
Origen: Vietnam
KingJ (Đăng Khương, Lê Võ)